สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me
นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ เผยแพร่ผลงาน "การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 "

นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ เผยแพร่ผลงาน "การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 "

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...

อ่านต่อ
แผนการสอนการงานอาชีพ ม. 1

แผนการสอนการงานอาชีพ ม. 1(เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลดแผนการสอนทั้งหมด คลิก แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1บทบาท ความหมายและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ2 ชั่วโมงหน่วยการเรีย...

อ่านต่อ
แผนการสอนการงานอาชีพ ม. 2

แผนการสอนการงานอาชีพ ม. 2(เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลดแผนการสอนการงานอาชีพ ม. 2 คลิก แผนการจัดการเรียนรู้ 1-2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสื่อสารข้อมูล 4 ชม. แผนการจ...

อ่านต่อ
แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป. 1

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป. 1(เฉพาะสมาชิก)

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 1. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง '51 : คำนำ ไฟล์ .1 คำนำ (ขนาด 715.5KB ...

อ่านต่อ
แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป. 1 ชุด 2

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป. 1 ชุด 2(เฉพาะสมาชิก)

วิชาชั้นหน่วยการเรียนรู้แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 14การบวก ลบระคน แผนที่ 2เรื่อง โจท...

อ่านต่อ
แผนการสอนการงานอาชีพ ม. 3

แผนการสอนการงานอาชีพ ม. 3(เฉพาะสมาชิก)

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด แผนการสอน การงานอาชีพ ม. 3...

อ่านต่อ
วิชาการศึกษา ชุดที่ 3

วิชาการศึกษา ชุดที่ 3

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 3...

อ่านต่อ
เฉลยข้อสอบวิชาการศึกษา

เฉลยข้อสอบวิชาการศึกษา(เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลดเฉลย วิชาการศึกษา คลิก...

อ่านต่อ
วิชาการศึกษา ชุดที่ ๒

วิชาการศึกษา ชุดที่ ๒(เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลดข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 2...

อ่านต่อ

รวมเอกสารและบทความด้านวิชาการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เฉพาะสมาชิก)

รวมเอกสารทางวิชาการด่านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลเอ...

อ่านต่อ
นโยบาย ยิ่งลักษณ์ ชินวัฒน์

นโยบาย ยิ่งลักษณ์ ชินวัฒน์(เฉพาะสมาชิก)

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์...

อ่านต่อ
แนวข้อสอบ พรบ. สภาครู 2546

แนวข้อสอบ พรบ. สภาครู 2546(เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลดข้อสอบทั้งหมดได้ที่นี่ คลิก...

อ่านต่อ
ข้อสอบ พรบ.การศึกษา

ข้อสอบ พรบ.การศึกษา(เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลดข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

อ่านต่อ
ข้อสอบ พรบ.สภาครูฯ

ข้อสอบ พรบ.สภาครูฯ(เฉพาะสมาชิก)

ข้อสอบพรบ. สภาครู...

อ่านต่อ
ข้อสอบหลักสูตร 51

ข้อสอบหลักสูตร 51(เฉพาะสมาชิก)

คลิกดาวน์โหลด แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๑. การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...

อ่านต่อ
ความรอบรู้ นโยบาย จุดเน้น สพฐ 2555

ความรอบรู้ นโยบาย จุดเน้น สพฐ 2555(เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลด ความรอบรู้ นโยบายยิ่งลักษณ์...

อ่านต่อ
ข้อสอบรวมกฎหมายการศึกษา 100 ข้อ

ข้อสอบรวมกฎหมายการศึกษา 100 ข้อ(เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลดข้อสอบทั้งหมด คลิก 1. จุดเด่นที่เห็นได้ชัดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือข้อใด ก. มีการระดม...

อ่านต่อ
พรบ. คุ้มครองเด็ก

พรบ. คุ้มครองเด็ก(เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ๑. เด็กหมายถึงข้อใด ก. บุคคลที่มีอายุไม่เกินสิบห้าปีบริบูร...

อ่านต่อ
พรบ. ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

พรบ. ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ(เฉพาะสมาชิก)

แนวข้อสอบเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๑. พ.ร.บ.ระเบียบบร...

อ่านต่อ
ตัวอย่างแนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางฯ51

ตัวอย่างแนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางฯ51(เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คลิก ๑. การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาท...

อ่านต่อ
หลักสูตร 51 ชุด 2

หลักสูตร 51 ชุด 2(เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลดข้อสอบทั้งหมด หมายเหตุ เฉลยบางข้ออาจผิด ยกตัวอย่างเช่น เกณฑ์การจบหลักสูตรที่ปรับใหม่เป็นต้น แต่ไม่กี่ข้อครับ...

อ่านต่อ
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖(เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ๑. เด็กหมายถึงข้อใด ก. บุคคลที่มีอายุไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ ...

อ่านต่อ
สรุปย่อกฎหมาย

สรุปย่อกฎหมาย(เฉพาะสมาชิก)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด สรุปย่อ กฎหมาย...

อ่านต่อ
ข้อสอบวิชาการศึกษา 1

ข้อสอบวิชาการศึกษา 1(เฉพาะสมาชิก)

Download Files ข้อสอบ วิชาการศึกษา ชุดที่ ๑...

อ่านต่อ
ตัวอย่างข้อสอบวิชาการศึกษา

ตัวอย่างข้อสอบวิชาการศึกษา(เฉพาะสมาชิก)

มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 4 จิต...

อ่านต่อ
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 10 ชุด

แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 10 ชุด(เฉพาะสมาชิก)

คลิก เพื่อดาวน์โหลดแนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 10 ชุด ...

อ่านต่อ
แบบทดสอบชุดที่ 4 (100 ข้อ)

แบบทดสอบชุดที่ 4 (100 ข้อ)(เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลดข้อสอบทั้งหมด คลิก แบบทดสอบท้ายเล่ม ชุดที่ 4 คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้มีจำนวน 100 ข้อ กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้อง...

อ่านต่อ
เอกสารอ่านสอบ ผอ. เรื่อง สมรรถนะ

เอกสารอ่านสอบ ผอ. เรื่อง สมรรถนะ(เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลดเอกสาร เรื่องสมรรถนะ คลิก ...

อ่านต่อ
หลักและทฤษฎีการบริหาร

หลักและทฤษฎีการบริหาร(เฉพาะสมาชิก)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ...

อ่านต่อ
เฉลยข้อสอบ รอง และ ผอ กว่า 200 ข้อ จากหลาย ๆ เว็บ

เฉลยข้อสอบ รอง และ ผอ กว่า 200 ข้อ จากหลาย ๆ เว็บ(เฉพาะสมาชิก)

1.ไม่ใช่นโยบายรัฐบาล ( ขยายโอกาสการศึกษา 15 ปี)2.การศึกษา อยู่ ( สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)3.ไม่ใช่ นโยบายการศึกษา (..จำไ...

อ่านต่อ
แบบทดสอบชุดที่ 7

แบบทดสอบชุดที่ 7 (เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลดข้อสอบทั้งหมด คลิก แบบทดสอบท้ายเล่ม ชุดที่ 7 คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้จำนวน 100 ข้อ กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้...

อ่านต่อ
ข้อสอบผู้บริหาร ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย

ข้อสอบผู้บริหาร ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย(เฉพาะสมาชิก)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบทั้งหมด ...

อ่านต่อ
ความรู้ความสามารถด้านบริหารงานในหน้าที่ 100 ข้อ

ความรู้ความสามารถด้านบริหารงานในหน้าที่ 100 ข้อ(เฉพาะสมาชิก)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบทั้งหมด 1. ตามมาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษากำหนดว่าผู้จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้ต้องมีประสบการณ์...

อ่านต่อ
ข้อสอบผู้บริหาร ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย

ข้อสอบผู้บริหาร ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย(เฉพาะสมาชิก)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบผู้บริหารชุดที่ 2 ...

อ่านต่อ
ความรอบรู้ทั่วไป 100 ข้อ

ความรอบรู้ทั่วไป 100 ข้อ(เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลดข้อสอบทั้งหมดคลิก 1. ลักษณะของการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างไร ก. เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยมีการวางแผน ข. เป็นการเปล...

อ่านต่อ
ร่างหลักเกณฑ์

ร่างหลักเกณฑ์(เฉพาะสมาชิก)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ...

อ่านต่อ
สรุปย่อคู่มือเตรียมสอบ การบริหารทั่วไป และตัวอย่างข้อสอบ

สรุปย่อคู่มือเตรียมสอบ การบริหารทั่วไป และตัวอย่างข้อสอบ(เฉพาะสมาชิก)

ใหม่ สรุปคู่มือเตรียมสอบการบริหารทั่วไป และตัวอย่างข้อสอบ ที่มา ครูเซ็นเตอร์...

อ่านต่อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผน 11 2555-2559)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผน 11 2555-2559)(เฉพาะสมาชิก)

เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ภูมิพลอดุลย...

อ่านต่อ
ตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบผู้บริหาร

ตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบผู้บริหาร (เฉพาะสมาชิก)

ตัวอย่างข้อสอบผู้บริหาร กว่า 500 ข้อ ...

อ่านต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สพฐ. 2555

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สพฐ. 2555(เฉพาะสมาชิก)

จดหมายเปิดผนึกฉบับที่11/2554ถึง พี่น้องชาวแผนและผู้สนใจทุกท่านหากเราติดตามข้อมูลข่าวสาร...

อ่านต่อ
ข้อสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ งานวิชาการ

ข้อสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ งานวิชาการ(เฉพาะสมาชิก)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบงานในหน้าที่งานวิชาการ คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบงานในหน้าที่งานวิชาการ 2 ...

อ่านต่อ
ความรอบรู้ 50 คะแนน

ความรอบรู้ 50 คะแนน(เฉพาะสมาชิก)

 ความรอบรู้ 50 คะแนนคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ...

อ่านต่อ
ข้อสอบการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (3)

ข้อสอบการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (3)(เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลดข้อสอบทั้งหมด 1. ข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือต้องกา...

อ่านต่อ
ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน(50คะแนน)

ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน(50คะแนน)(เฉพาะสมาชิก)

ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน(50คะแนน)คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ...

อ่านต่อ
งานในหน้าที่ (สอบ 4 งาน)

งานในหน้าที่ (สอบ 4 งาน)(เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลดเอกสารงานในหน้าที่การบริหารโรงเรียน ...

อ่านต่อ
 15ข้อสอบความรอบรู้ชุดที่1+เฉลย.pdf

15ข้อสอบความรอบรู้ชุดที่1+เฉลย.pdf (เฉพาะสมาชิก)

ชื่อไฟล์ 15ข้อสอบความรอบรู้ชุดที่1+เฉลย.pdf ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิก...

อ่านต่อ
ข้อสอบเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (การปฏิบัติงาน)

ข้อสอบเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (การปฏิบัติงาน)(เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลดข้อสอบทั้งหมด 11. กระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นอย่...

อ่านต่อ
ข้อสอบการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ

ข้อสอบการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ(เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลดข้อสอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ งานงบประมาณ...

อ่านต่อ
การลาของบุคลากรทางการศึกษา

การลาของบุคลากรทางการศึกษา(เฉพาะสมาชิก)

คลิก เพื่อดาวน์โหลดการลาของบุคลากรทางการศึกษา ...

อ่านต่อ
เครื่องวัดความสุข...

เครื่องวัดความสุข...

ดับเบิ้ลคลิกที่จอ เพื่อดูเต็มจอ ที่มา http://www.krobkruakao.com/video.php?type=videoDetail&video=5...

อ่านต่อ
รวมข้อสอบ O-NET GAT PAT

รวมข้อสอบ O-NET GAT PAT (เฉพาะสมาชิก)

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2552 ครั้งที่ 3 ความถนัด ทั่วไป (GAT ตอนที่ 1) ทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ทางคณิตศาสตร์ (PAT ...

อ่านต่อ
คลังข้อสอบ

คลังข้อสอบ

คลังข้อสอบ ข้อสอบวิชาภาษาไทย ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ข้อสอบวิชาสุขศึก...

อ่านต่อ
เว็บรวม สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

เว็บรวม สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์ที่รวบรวม สื่อการสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เช่น ภาษาอังกฤษน่ารุ้ หลักการใช้ภาษาอังกฤษ นิทาน สุภาษิต คำคม ฯลน ...

อ่านต่อ
แหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมข้อสอบ บทความ สื่อต่าง ๆ

แหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมข้อสอบ บทความ สื่อต่าง ๆ

คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์...

อ่านต่อ
100 บทเรียนภาษาอังกฤษ

100 บทเรียนภาษาอังกฤษ

100 บทเรียนภาษาอังกฤษ หน้านี้ประกอบด้วยรายชื่อทุกบทเรียนในโปรแกรม แต่ละบทเรียนอยู่บนพื้นฐานของการสนทนาในโลกแห่...

อ่านต่อ
คลังความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

คลังความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

รวมบทความวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่หลากหลาย http://www.scimath.org/component/flippingbook/book/8?page=50...

อ่านต่อ
ลิงค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

ลิงค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

ลิ้งค์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ http://www.scimath.org/scienceweblink/...

อ่านต่อ
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

รวม Link ดาวน์โหลดที่น่าสนใจ โปรแกรมต่างๆ ,code ภาพ, เสียง, อื่นๆ ** ฟรีดาวน์โหลดไดรเ...

อ่านต่อ
schoolnet แหล่งรวมความรู้ที่มากที่สุด ด้วยบทเรียนออนไลน์ที่เตรียมไว้สำหรับคนรุ่นใหม่

schoolnet แหล่งรวมความรู้ที่มากที่สุด ด้วยบทเรียนออนไลน์ที่เตรียมไว้สำหรับคนรุ่นใหม่

E-Learning Directory แหล่งรวมความรู้ที่มากที่สุด ด้วยบทเรียนออนไลน์ที่เตรียมไว้สำหรับคนรุ่นใหม่ ใฝ่หาความรู้ มาเพ...

อ่านต่อ
โทรทัศน์ครู

โทรทัศน์ครู

ตัวอย่างโทรทัศน์ครู เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศัก...

อ่านต่อ
ภาษาอังกฤษออนไลน์.คอม

ภาษาอังกฤษออนไลน์.คอม(เฉพาะสมาชิก)

ภาษาอังกฤษออนไลน์เก่งได้ด้วยตนเอง ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ แหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยต...

อ่านต่อ
รวมข้อสอบ ป.6

รวมข้อสอบ ป.6(เฉพาะสมาชิก)

ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 001 คณิตศาสตร์ 002 คณิตศาสตร์ 003 ...

อ่านต่อ
ภาษาอังกฤษเพื่อครู EIS ตอนที่ 1-5

ภาษาอังกฤษเพื่อครู EIS ตอนที่ 1-5

รายการ Yes! You Can ย้อนหลัง ตอนที่ 1 - 10 (ทั้งหมด 90 ตอน) ให้นักเรียนได้ดูวีดีโอ พร้อมฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตามวีด...

อ่านต่อ
สหวิทยาดอทคอม ก้าวทุกวินาที

สหวิทยาดอทคอม ก้าวทุกวินาที

"สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจาก...

อ่านต่อ
 เว็ปไซต์รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

เว็ปไซต์รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

เว็ปไซต์รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย เข้าสู่เว็ปไซต์ คลิก สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย...

อ่านต่อ
รวมสื่อการสอนทุกวิชา กับ CAI Studio

รวมสื่อการสอนทุกวิชา กับ CAI Studio

เข้าสู่เว็ปไซต์ CAI Studio คลิก ...

อ่านต่อ
เว็ปไซต์ Thaigoodview.com

เว็ปไซต์ Thaigoodview.com

เป้าหมาย thaigoodview.com: เป็นเว็บเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียนทั่วประเทศ...ฟรี ...

อ่านต่อ
Thailand Knowlage Park TK Park

Thailand Knowlage Park TK Park

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็ปไซต์ Thailand Knowlage Park...

อ่านต่อ
ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

วิชาวิทยาศาสตร์ ดูทั้งหมด ย้อนรอยเเผ...

อ่านต่อ
KARN.TV สื่อการสอน และสาระน่ารู้สำหรับเด็กอนุบาล

KARN.TV สื่อการสอน และสาระน่ารู้สำหรับเด็กอนุบาล

สวัสดีครับ เว็บ KARN.TV นี้ เหมาะสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูที่กำลังหาสื่อการสอน และสาระน่ารู้สำหรับเด็กอนุบาล และประถ...

อ่านต่อ
รวมสื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับครูคอมพิวเตอร์ กว่า 100 เรื่อง

รวมสื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับครูคอมพิวเตอร์ กว่า 100 เรื่อง

รวมเว็บไซต์ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี e-Learning มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาครู การเรียนการสอนบนอ...

อ่านต่อ
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ แหล่งรวมข้อสอบคณิตศาสตร์

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ แหล่งรวมข้อสอบคณิตศาสตร์

โปรแกรมทั้งหลายนี้ ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีที่ฝึกทักษะขั้นพื้นฐานเท่านั้น มิได้่มีจุดประสงค์ทำเพื่อนักเีัรียนที่เก่ง...

อ่านต่อ
วิทยาศาสตร์น่ารู้ ข่าววิทยาศาสตร์ บทความวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์น่ารู้ ข่าววิทยาศาสตร์ บทความวิทยาศาสตร์

เรื่องน่ารู้ บทความ ข่าวความเคลื่อนไหวของวงการวิทยาศาสตร์ http://www.manager.co.th/science/...

อ่านต่อ
ภาษาอังกฤษเพื่อครู EIS ตอนที่ 6-9

ภาษาอังกฤษเพื่อครู EIS ตอนที่ 6-9

รายการ Yes! You Can ย้อนหลัง ตอนที่ 1 - 10 (ทั้งหมด 90 ตอน) ให้นักเรียนได้ดูวีดีโอ พร้อมฝึกพูดภาษาอังกฤษ ...

อ่านต่อ
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง

เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง

:: SONG LIST :: ( ให้ใช้ Host 1 ก่อน, Host 2 ใช้สำหรับสำรอง ) 1. Papa ( Click ) 2. I don't like ...

อ่านต่อ
ฝึกภาษาอังกฤษจาก คลิปวีดีโอ

ฝึกภาษาอังกฤษจาก คลิปวีดีโอ

1. หมวดยานยนต์ : Auto (25 บท) 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 00...

อ่านต่อ
หนังสือพิมพ์วันนี้

หนังสือพิมพ์วันนี้

บัญชานายกฯปู 15 วันเสร็จซ่อมบางโฉมศรี บรรเทาทุกข์น้ำท...

อ่านต่อ
ประกาศผลการแข่ง งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ เมืองทอง 62

ประกาศผลการแข่ง งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ เมืองทอง 62

ประกาศผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 62 2555 ประกาศผลการแข่ง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 2555 ...

อ่านต่อ
จริงหรือไม่ ความจริงการจัดการศึกษาไทย

จริงหรือไม่ ความจริงการจัดการศึกษาไทย

ความจริงของการศึกษาไทย 1.โรงเรียนรัฐบาล เรียนหนัก วันละ 7-8 คาบ 2.เมื่อมีคาบว่าง คุณครูวิชาใดวิชาหนึ่ง มักขอ 3.รร.เอกชน...

อ่านต่อ
ปรับโครงสร้างเขตพื้นที่การศึกษา...ต้องเพื่อเด็ก

ปรับโครงสร้างเขตพื้นที่การศึกษา...ต้องเพื่อเด็ก

โดย กลิ่น สระทองเนียม..... ตามที่กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กำหนดรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปี 2558 เป็นต...

อ่านต่อ
รถยนต์ ประดับยนต์ ประกันภัยรถยนต์ 10 อันดับล่าสุด

รถยนต์ ประดับยนต์ ประกันภัยรถยนต์ 10 อันดับล่าสุด

รถยนต์ ประดับยนต์ ประกันภัยรถยนต์ 10 อันดับล่าสุด“มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต” เบนซิน ราคาพิเศษช่วงแนะนำ 899,000...

อ่านต่อ
แบบฟอร์มคืนภาษีรถคันแรก

แบบฟอร์มคืนภาษีรถคันแรก

กรมสรรพสามิตเปิดเผยรายละเอียดรถยนต์ที่ได้รับสิทธิคืนเงินให้กับผู้ซื้อรถคันแรกที่อยู่ในระบบฐานภาษี และภายใต้เงื่อนไขที่รั...

อ่านต่อ
อาหารสมอง ของวัยเรียน

อาหารสมอง ของวัยเรียน

หนังสือถือว่าเป็นอาหารสมองชั้นยอด โดยเฉพาะกับวัยเรียน อย่าเพิ่งคิดถึงหนังสือเรียนที่น่าเบื่อนะ เพราะหนังสือมีมากมายหลาก...

อ่านต่อ
แอดมิชชั่น Admission คืออะไร

แอดมิชชั่น Admission คืออะไร

แอดมิชชั่น Admission คืออะไร โพสต์ในแอดมิชชั่นเมื่อ March 16, 2010 การสอบแอดมิชชั่นถือว่าเป็นการสอบชี้ชะตาของนั...

อ่านต่อ
ชี้อาจลดการสอบ GAT-PAT เหลือครั้งเดียว

ชี้อาจลดการสอบ GAT-PAT เหลือครั้งเดียว

ชี้อาจลดการสอบ GAT-PAT เหลือครั้งเดียว ไทยโพสต์ *"วรวัจน์" ชี้อาจลดการสอบ GAT-PAT เหลือครั้งเดียว เบื้องต้นขอวิเคราะห...

อ่านต่อ
รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม ปี 55

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม ปี 55

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกรั...

อ่านต่อ
เหรียญสองด้าน ลดเขตประถมฯ-เพิ่มเขตมัธยม

เหรียญสองด้าน ลดเขตประถมฯ-เพิ่มเขตมัธยม

แนะ สพฐ.วิจัยก่อนตัดสินใจ-หวั่นเกิดคดีฟ้องร้องจากผู้เสียประโยชน์ จนบานปลายเมื่อครั้งปรับโครงสร้าง ศธ. ชาวมัธยมไม่ขวางโยก...

อ่านต่อ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับน้ำท่วม

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับน้ำท่วม

ข่าวน้ำท่วมหน้าหลัก ไทม์ระบุน้ำท่วมมาจากฝีมือมนุษย์ นิวยอร์ก ไทม์ส หนังสือพิมพ์รายวันเก่าแก่ของสหรัฐฯระบุ เหตุน้ำท่...

อ่านต่อ
ครูดีต้องมีจิตวิญญาณ

ครูดีต้องมีจิตวิญญาณ

...นักปฏิรูปการศึกษาระดับโลก ระบุความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาอยู่ที่ครูและเด็ก ไม่ได้อยู่ที่ความทันสมัยแต่ไร้เนื้อหา ...

อ่านต่อ
 วรวัจน์ ยาหอมรร.เอกชน

วรวัจน์ ยาหอมรร.เอกชน

จากการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 54 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ปร...

อ่านต่อ
217 รร.พรีเมียมสคูล ได้สิทธิพิเศษขยายห้องเรียน

217 รร.พรีเมียมสคูล ได้สิทธิพิเศษขยายห้องเรียน

สพฐ.เปิดโอกาสให้ขยายห้องเรียนเพิ่มอีก10%ระยะเวลา3ปีจะเพิ่มสัดส่วนห้องเรียนพิเศษได้มากขึ้นแต่ต้องไม่เกิน50%"ชินภัทร" ระบุ...

อ่านต่อ
ศาลปกครองยกเลิกคำสั่งระงับบรรจุตำแหน่ง ผอ.สพท.

ศาลปกครองยกเลิกคำสั่งระงับบรรจุตำแหน่ง ผอ.สพท.

ศาล ปกครองสูงสุดยกเลิกคำสั่งระงับบรรจุตำแหน่ง ผอ.สพท. ปลัด ศธ.เตรียมชงเข้าบอร์ด ก.ค.ศ.อนุมัติให้บรรจุ ฝากเตือนมหา’...

อ่านต่อ
การพัฒนาการศึกษาด้วย

การพัฒนาการศึกษาด้วย

การบรรจุครูจบปริญญาตรีเข้ารับราชการเมื่อ40กว่าปีก่อนนี้ กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบในการสอบบรรจุครูจากส่วนกลาง เวลาฟังผลส...

อ่านต่อ
12 วิธีเลี้ยงลูกให้ดี EQ สูง

12 วิธีเลี้ยงลูกให้ดี EQ สูง

12 วิธีเลี้ยงลูกให้ดี EQ สูงวันนี้เราจะมาคุยกันด้วยเรื่องที่ต่อเดือนที่แล้วว่าจะเลี้ยงลูกให้มีE.Q.สูงได้อย่างไรอย่างที่ผ...

อ่านต่อ
รร.อนุบาลดี..ดี อยู่ที่ไหน

รร.อนุบาลดี..ดี อยู่ที่ไหน

ไม่ใช่โรงเรียนเด่นหรือดังหรอกที่เรียกว่าโรงเรียนอนุบาลดีๆแต่เป็นเพียงที่เล็กๆที่บรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้านและมีที่เล่นรว...

อ่านต่อ
ประกาศผลสื่อการเรียนการสอนกพฐ.สนับสนุนครูเพื่อการผลิตสื่อ

ประกาศผลสื่อการเรียนการสอนกพฐ.สนับสนุนครูเพื่อการผลิตสื่อ

ประกาศผลสื่อการเรียนการสอนกพฐ.สนับสนุนครูเพื่อการผลิตสื่อ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 02...

อ่านต่อ
เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และยังไม่จบภาพบังคับ เรียน กศน.ได้

เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และยังไม่จบภาพบังคับ เรียน กศน.ได้

นายประเสริฐ บุญเรืองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สำนักงาน กศน.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว...

อ่านต่อ
 กุมภาพันธ์ 2555 ตกเบิกวิทยฐานะครู ทุกวิทยฐานะ

กุมภาพันธ์ 2555 ตกเบิกวิทยฐานะครู ทุกวิทยฐานะ

ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับว่า เงินตกเบิกวิทยฐานะคงได้รับในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้รับหลังจากที่พระราชบัญญัติงบประมาณ ๒๕๕๕ ผ่...

อ่านต่อ
คู่มือโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.วงเงินไม่เกินสามล้านบาท

คู่มือโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.วงเงินไม่เกินสามล้านบาท

คู่มือโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.วงเงินไม่เกินสามล้านบาท เก็บข้อมูลมาจากเว็บไซต์ชมรมผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

อ่านต่อ
อึ้ง!! หนี้สินครูท่วมหัว 1 ล้านล้านบาท เฉพาะแหล่งเงินกู้ที่เป็นสวัสดิการไม่นับหนี้นอกระบบ-บัตรเครดิต

อึ้ง!! หนี้สินครูท่วมหัว 1 ล้านล้านบาท เฉพาะแหล่งเงินกู้ที่เป็นสวัสดิการไม่นับหนี้นอกระบบ-บัตรเครดิต

แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 2 กันยายน ว่า จากกรณีที่นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรี...

อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว16 (54) หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศ...

อ่านต่อ
คลัง ชงครม. เพิ่มเงินขรก.ปริญญาตรี 15,000 บาท แถมเพิ่มกลุ่มต่ำกว่าป.ตรีด้วย ดีเดย์ม.ค.55

คลัง ชงครม. เพิ่มเงินขรก.ปริญญาตรี 15,000 บาท แถมเพิ่มกลุ่มต่ำกว่าป.ตรีด้วย ดีเดย์ม.ค.55

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลเรื่องการปรับรายได้ให้แก่บุคลากรภา...

อ่านต่อ
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน”

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน”

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน”หนังสือแจ้ง สพป./สพ...

อ่านต่อ
เปิดนโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 8 ข้อ 16 เรื่องด่วน

เปิดนโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 8 ข้อ 16 เรื่องด่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐบาลนำคำแถลงนโยบายที่ผ่านการพิจารณาของ ครม. แจกสื่อมวลชน มีเนื้อหาโดยสรุประบุว่า นโยบายของรัฐบาลช...

อ่านต่อ
 สพฐ.สนอง "วรวัจน์" เบนเข็มการศึกษาเพื่ออาชีพ

สพฐ.สนอง "วรวัจน์" เบนเข็มการศึกษาเพื่ออาชีพ

นิยามการศึกษาใหม่..เปลี่ยนลู่วิ่งเข้ามหา'ลัย เป็นลู่ทางหลากหลายอาชีพสร้างตัวผู้ประกอบการเองนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ...

อ่านต่อ
เล็งเปิดช่องทางรับคนไม่จบครู แต่มีความสามารถมีสิทธิ์ได้ตั๋วครูหากผ่านสอน 3 ปี

เล็งเปิดช่องทางรับคนไม่จบครู แต่มีความสามารถมีสิทธิ์ได้ตั๋วครูหากผ่านสอน 3 ปี

“อภิชาติ” เล็งหารือคุรุสภาเปิดช่องทางพิเศษให้คนมีความสามารถแต่ไม่จบวุฒิครูได้เข้ามาทำหน้าที่สอน 3 ปี แ...

อ่านต่อ
สศช.พบเด็กไทย 6-12 ปี ไอคิวต่ำกว่า 90 แนะเร่งเพิ่ม

สศช.พบเด็กไทย 6-12 ปี ไอคิวต่ำกว่า 90 แนะเร่งเพิ่ม

สศช.สรุปภาวะประเทศระบุเด็กไทยกว่า 12 ล้านคน ได้ประโยชน์นโยบายเรียนฟรี 15 ปี แต่ควรปรับคุณภาพการศึกษา พร้อมแนะเร่งเ...

อ่านต่อ
นโยบายการศึกษา รัฐบาลยิ่งลักษ์

นโยบายการศึกษา รัฐบาลยิ่งลักษ์

สรุปคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อรัฐสภา...

อ่านต่อ
 ปู ปลุกข้าราชการ ทำงานเป็นทีมเวิร์ก กางนโยบายเร่งด่วน-สั้น-ยาว ดึง"ต่างชาติ"กลับมามองเมืองไทย

ปู ปลุกข้าราชการ ทำงานเป็นทีมเวิร์ก กางนโยบายเร่งด่วน-สั้น-ยาว ดึง"ต่างชาติ"กลับมามองเมืองไทย

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลและแนวทางจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดินต่อคณะรัฐมน...

อ่านต่อ
ข้อแรก ปฏิรูปครู" คอลัมน์โดย เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

ข้อแรก ปฏิรูปครู" คอลัมน์โดย เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

ข้อแรก ปฏิรูปครู เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์หากไม่มีกรณียืดเยื้อเรื้อรังในการแถลงนโยบายของรัฐบาลและตอบข้อซักถาม...

อ่านต่อ
กางปฎิทินสอบตรง7วิชา

กางปฎิทินสอบตรง7วิชา

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้กำหนดปฎิทินการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา...

อ่านต่อ
บุญรื่น ฟิต!เล็งยกเลิกวิทยฐานะครู มองทำแต่ผลงานไม่ใส่ใจเด็ก

บุญรื่น ฟิต!เล็งยกเลิกวิทยฐานะครู มองทำแต่ผลงานไม่ใส่ใจเด็ก

"บุญรื่น" เตรียมยกเลิกผลงานวิทยฐานะครูทั้งระบบ มองครูจ้องแต่จะทำผลงาน ไม่มีเวลาสอนนักเรียน จนทำคุณภาพการศึกษาไทยตกต...

อ่านต่อ
คำแถลงนโยบายรัฐบาล 23 ส.ค. 2554

คำแถลงนโยบายรัฐบาล 23 ส.ค. 2554

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔...

อ่านต่อ
ข้อควรทราบในการขอวิทยฐานะเชิงประจักษ์

ข้อควรทราบในการขอวิทยฐานะเชิงประจักษ์

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: ข้อควรทราบในการขอวิทยฐานะเชิงประจักษ์ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. ตามที่ ก.ค.ศ.ได้ประกาศใ...

อ่านต่อ
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน”หนังสือแจ้ง สพป.หนั...

อ่านต่อ
โรงเรียนขนาดเล็ก ความท้าทายของสังคมไทย

โรงเรียนขนาดเล็ก ความท้าทายของสังคมไทย

ภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ...

อ่านต่อ
ครูรับสภาพค่าวิทยฐานะล่าช้า

ครูรับสภาพค่าวิทยฐานะล่าช้า

นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดศธ. กล่าวว่า ตามที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทยอยได้รับการอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐาน...

อ่านต่อ
สพฐ.เตรียมทำแบบเรียนใส่แทบเล็ตแจกนักเรียน

สพฐ.เตรียมทำแบบเรียนใส่แทบเล็ตแจกนักเรียน

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือแทบเล็ต ที่กระทรวงศึกษาธิการเตรียมแจกให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะมีลักษณะเหมือนกับไอแพ...

อ่านต่อ
ราชบุรี วอนผ่อนผันการยุบร.ร.เล็ก

ราชบุรี วอนผ่อนผันการยุบร.ร.เล็ก

จากนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ที่จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่ำ 40 คน เพื่อเป็น...

อ่านต่อ
นโยบายแจก "แท็บเลต" บูมตลาด ไอที ขาใหญ่

นโยบายแจก "แท็บเลต" บูมตลาด ไอที ขาใหญ่

นโยบายแจก "แท็บเลต" บูมตลาด ไอที ขาใหญ่ "ไอที-สื่อสาร" ตื่นตัวเกาะติด "เงื่อนไขประมูล" ประเมินความคุ้มค่าก่อนลงสนามชิงดำ...

อ่านต่อ
สพท. ที่เปิดรับสมัครสอบบรรจุฯ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

สพท. ที่เปิดรับสมัครสอบบรรจุฯ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

สพท. ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) (18...

อ่านต่อ
 รมว.ศธ.ให้นโยบายการทำงานวันแรก

รมว.ศธ.ให้นโยบายการทำงานวันแรก

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางบุญรื่น ศรีธเรศ และนายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล รัฐมนตร...

อ่านต่อ
วรวัจน์ ชี้การศึกษาต้องเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

วรวัจน์ ชี้การศึกษาต้องเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

“วรวัจน์"ชี้การศึกษาต้องเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน หน่วยพันล้านบาท พ.ศ.2554 (พ.ค.) 1.รัฐบาลกู้โดยตรง 3...

อ่านต่อ
รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.)

รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.)

รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่าจากการประชุม ส.ค.ศ.ท.เมื่อเร...

อ่านต่อ
“สุเมธ” ชี้ ต้องตั้งคณะทำงานจากมหา’ลัย และ สพฐ.วางกรอบการแจกแท็บเล็ต

“สุเมธ” ชี้ ต้องตั้งคณะทำงานจากมหา’ลัย และ สพฐ.วางกรอบการแจกแท็บเล็ต

“สุเมธ” ชี้ ต้องตั้งคณะทำงานจากมหา’ลัย และ สพฐ.วางกรอบการแจกแท็บเล็ต ทั้งดูความเหมาะสมและดูส่วนการผลิต...

อ่านต่อ
การวิเคราะห์ช่องว่างของนโยบายด้านการศึกษา

การวิเคราะห์ช่องว่างของนโยบายด้านการศึกษา

โดย ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์..... ในแง่ประสิทธิภาพของการจัดสรรและใช้เงิน ทุนอุดหนุนนั้น ต้...

อ่านต่อ
ระวังมาตรการ

ระวังมาตรการ

สกศ.ชี้ไม่ช่วยพัฒนาคุณภาพ-นร.เครียด/อาย/ออกกลางคันเพิ่มขึ้น ด้านโรงเรียนมีความเห็นแตกต่าง ระบุ นร.ไม่กลัวติด "0" และ "ร"...

อ่านต่อ
ขรก.สะอื้น! กบข.ส่อขาดทุนหุ้นสหรัฐ ผู้ถือหน่วย 9 กองทุนต่างประเทศอ่วม เงินลงทุนหายวับ !

ขรก.สะอื้น! กบข.ส่อขาดทุนหุ้นสหรัฐ ผู้ถือหน่วย 9 กองทุนต่างประเทศอ่วม เงินลงทุนหายวับ !

สมาชิก กบข.ระทึก พิษสหรัฐ-ยุโรปฉุดผลตอบแทนลงทุนในต่างประเทศร่วง เปิดพอร์ตลงทุนบอนด์สหรัฐเกือบ 1 หมื่น ล. พอร์ตหุ้นขาดทุน...

อ่านต่อ
เฉือนงบฯ ตำราเรียนฟรี 2.4 หมื่นล.ซื้อแท็บเล็ตแจก ป.1

เฉือนงบฯ ตำราเรียนฟรี 2.4 หมื่นล.ซื้อแท็บเล็ตแจก ป.1

"วรวัจน์"ขอเวลาพิสูจน์งาน ถือฤกษ์วันจันทร์ที่ 15 ส.ค.เวลา 09.00 น. ควงสองรัฐมนตรีช่วยฯ เข้า ศธ. ด้าน สพฐ.ชง 5 โปรเจ็กต์ส...

อ่านต่อ
วรวัจน์ เครื่องร้อนนัดถกแผนการศึกษาทั้งระบบ

วรวัจน์ เครื่องร้อนนัดถกแผนการศึกษาทั้งระบบ

"วรวัจน์" เครื่องร้อน นัดถกแผนการศึกษาทั้งระบบ 15 ส.ค. ปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 11 ส.ค. น...

อ่านต่อ
วรวัจน์ ปัดได้ตำแหน่ง

วรวัจน์ ปัดได้ตำแหน่ง

ลั่นพร้อมทำงานทันที เดินหน้าปรับนโยบายการศึกษาสายสามัญ-อาชีพให้สอดคล้องกัน ย้ำจบมาต้องได้ทำงานที่ตั้งใจ แจง "แท็บเล็ต" เ...

อ่านต่อ
ว9 (54) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ว9 (54) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

" ว9 (54) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนั... " ว9 (54) หลักเกณฑ์และวิธีการย...

อ่านต่อ
โฉมหน้า ครม. ยิ่งลักษณ์ 1

โฉมหน้า ครม. ยิ่งลักษณ์ 1

แล้วรายชื่อคณะรัฐมนตรีจากมือของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ก็ถูกส่งให้สำนักราชเลขาธิการ เพื่อดำเนินการตามขั้น...

อ่านต่อ
รับตรงม.ขอนแก่น ปี 55 สมัคร 1-15 สิงหาคม 54

รับตรงม.ขอนแก่น ปี 55 สมัคร 1-15 สิงหาคม 54

รับตรงม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2555รับสมัคร 1-15 สิงหาคม54สำหรับน้องๆ ม.6 ปีนี้นะคะ ทางศูนย์ข่าวมีข่าวรับตรงของ ม. ขอนแก่นมา...

อ่านต่อ
การคัดเลือก โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ

การคัดเลือก โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ

การคัดเลือก โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศและโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน (เดือนตุลาคม)ปีการศึกษา 2555สถาบันเทคโนโล...

อ่านต่อ
ศธ.จัดประชุมวันครูโลก 17-19 ต.ค. นี้

ศธ.จัดประชุมวันครูโลก 17-19 ต.ค. นี้

ศธ.จัดประชุมวันครูโลก 17-19 ต.ค. นี้ ศธ.จัดประชุมวันครูโลก 17-19 ต.ค. นี้ น.ส.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิก...

อ่านต่อ
ชงเลื่อนเปิดเทอมก.ย.ตรงอาเซียน

ชงเลื่อนเปิดเทอมก.ย.ตรงอาเซียน

ชงเลื่อนเปิดเทอมก.ย.ตรงอาเซียน ทปอ.เตรียมชงรมว.ศึกษาฯคนใหม่เลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนมหาวิทยาลัย จากมิ.ย.เป็น ก.ย. ให้ตรงกั...

อ่านต่อ
สพฐ.เตรียมโรงเรียนก้าวสู่อาเซียน

สพฐ.เตรียมโรงเรียนก้าวสู่อาเซียน

สพฐ.ตื่นตัวก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมโรงเรียนเน้นทักษะชีวิต ภาษา ข้อมูลข่าวสาร ผ่านไอซีที และการเ...

อ่านต่อ
 สถานี ก.ค.ศ.: ทบทวนเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ใหม่

สถานี ก.ค.ศ.: ทบทวนเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ใหม่

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: ทบทวนเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ใหม่ศิริพร กิจเกื้อกูลเลขาธิการ ก.ค.ศ. สำหรับสถานี ก....

อ่านต่อ
ไม่ขวาง

ไม่ขวาง

นักการศึกษา เป็นห่วงกรณี "แกนนำ นปก." อาจเป็นชนักสังคมวันที่ 4 ส.ค.54 ตามที่มีกระแสข่าวการจัดโผคณะรัฐมนตรี (ครม.)ของรัฐบ...

อ่านต่อ
ชงเช็กบิล 2 บิ๊กคุรุสภา เอี่ยวผลประโยชน์ ม.อีสาน

ชงเช็กบิล 2 บิ๊กคุรุสภา เอี่ยวผลประโยชน์ ม.อีสาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ.ชง ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยคนคุรุสภา 2 คน หลังพบมูลเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์กับ ม.อีสานนายบัณฑิตย์ ศร...

อ่านต่อ
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน" รายละเอียดเพิ่มเติม ก...

อ่านต่อ
คลอดปฏิทินคัดเลือกครูพันธุ์ใหม่ปี 54 ทุน 1,000 คน

คลอดปฏิทินคัดเลือกครูพันธุ์ใหม่ปี 54 ทุน 1,000 คน

คลอดปฏิทินคัดเลือกครูพันธุ์ใหม่ปี 54 ทุน 1,000 คนรศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าว...

อ่านต่อ
การกำหนดนโยบายการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

การกำหนดนโยบายการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ในอดีตนโยบายการศึกษาได้รับอิทธิพลจากสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู เช่น วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร หรือ มหาวิทยาลั...

อ่านต่อ
การพัฒนาครูทั้งระบบ

การพัฒนาครูทั้งระบบ

ประเด็นปัญหาที่สาธารณชนสนใจอย่าง หนึ่งทางด้านการศึกษาได้แก่ “กระบวนการพัฒนาครูทั้งระบบ” การมองปัญหา...

อ่านต่อ
"ภาวิช"ลั่น พท.เตรียมรื้อนโยบายเรียนฟรี ชี้ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

"ภาวิช"ลั่น พท.เตรียมรื้อนโยบายเรียนฟรี ชี้ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม นายภาวิช ทองโรจน์ ผู้จัดทำนโยบายการศึกษา พรรคเพื่อไทย เปิดเผย ว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมรื้อนโยบาย เรีย...

อ่านต่อ
ลดเกณฑ์คัด

ลดเกณฑ์คัด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม นายอภิชาติ จีระวุฒิปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคล...

อ่านต่อ
ระดมสมองสอนประวัติศาสตร์

ระดมสมองสอนประวัติศาสตร์

วัดไตรมิตรวรวิหาร - มูลนิธิ ร่มฉัตร จัดเสวนาระดมสมองสอนประวัติศาสตร์เพื่อปลูกฝังความรักชาติ (2ส.ค.) วัดไตรมิตรวรวิ...

อ่านต่อ
บอร์ด กพฐ.ไฟเขียว 44 ร.ร.พิเศษโยกย้ายผู้บริหารตามเกณฑ์ใหม่

บอร์ด กพฐ.ไฟเขียว 44 ร.ร.พิเศษโยกย้ายผู้บริหารตามเกณฑ์ใหม่

บอร์ด กพฐ.เห็นชอบรายชื่อ 44 สถานศึกษาวัตถุประสงค์พิเศษและคุณภาพพิเศษ ที่ต้องมีการกลั่นกรองผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม...

อ่านต่อ
ยอดผู้สมัครสอบ

ยอดผู้สมัครสอบ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.เปิ...

อ่านต่อ
1-31 ส.ค.รับสมัครนักเรียนสอบเข้า “ห้องเรียนวิทย์” รุ่น 5

1-31 ส.ค.รับสมัครนักเรียนสอบเข้า “ห้องเรียนวิทย์” รุ่น 5

บทความประชาสัมพันธ์ -ก.วิทย์เปิดรับสมัครนักเรียน ม.3 เป็นรุ่นที่ 5 เข้า “ห้องเรียนวิทย์” ในกำกับ 7 มหาวิทย...

อ่านต่อ
 สช.เสนอสำนักงบฯ ใช้เงินกว่าพันล้านบาท ซื้อแท็บเล็ตแจก นร.ป.1 กว่า 1 แสนคน

สช.เสนอสำนักงบฯ ใช้เงินกว่าพันล้านบาท ซื้อแท็บเล็ตแจก นร.ป.1 กว่า 1 แสนคน

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเ...

อ่านต่อ
แนะรัฐบาลใหม่เอาจริงจัดการมอส.

แนะรัฐบาลใหม่เอาจริงจัดการมอส.

รัฐบาลชุดใหม่ เอาจริงจัดการม.อีสาน ชี้ใครทำผิดต้องถูกลงโทษ ลั่นหากเดินหน้าต่อก็เดิน ถ้าจำเป็นต้องปิดก็ต้องปิด ด้าน สกอ.เ...

อ่านต่อ
เอกชนหนุนปันส่วนงบฯเรียนฟรีใหม่

เอกชนหนุนปันส่วนงบฯเรียนฟรีใหม่

นางจีระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส...

อ่านต่อ
เด็กไทยซิว 2 เหรียญทองแข่งคอมพิวเตอร์โอลิมปิกโลก

เด็กไทยซิว 2 เหรียญทองแข่งคอมพิวเตอร์โอลิมปิกโลก

สุดยอดเยาวชนหัวกะทิ 78 ชาติประชันสมองเต็มศักยภาพ เด็กไทยคว้าอันดับที่ 14 ของโลก พิชิตชัย 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรี...

อ่านต่อ
อนุมัติอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุปีงบประมาณ พ.ศ.255

อนุมัติอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุปีงบประมาณ พ.ศ.255

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3322 อนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่...

อ่านต่อ
ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.

ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ...

อ่านต่อ
การเข้ารับการอบรมของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

การเข้ารับการอบรมของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

ที่ ศธ 04009/3278 การเข้ารับการอบรมของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) (28 ก.ค. 2554) Download PDF File คลิกที...

อ่านต่อ
• สพฐ.คลอด 9 นโยบายการศึกษา ขยายเรียนฟรี 15 ปี เป็นฟรีตั้งแต่เกิด บวกเพิ่มอนุบาลอีก 2 ปี

• สพฐ.คลอด 9 นโยบายการศึกษา ขยายเรียนฟรี 15 ปี เป็นฟรีตั้งแต่เกิด บวกเพิ่มอนุบาลอีก 2 ปี

เรียนฟรี! ตั้งแต่แรกเกิด พท.จะอุ้มไหวหรือ? สพฐ.คลอด 9 นโยบายการศึกษาสนอง "เพื่อไทย" คิดใหม่ทำใหม่ ขยายเรียนฟรี 15 ปี เป...

อ่านต่อ
สพฐ.โหด O-NET ปี 54 ทุกโรงเรียนห้ามต่ำ 40%

สพฐ.โหด O-NET ปี 54 ทุกโรงเรียนห้ามต่ำ 40%

วิชาคณิต+ไทย ป.6 ม.3 ม.6 ต่ำกว่านี้มีคุณโทษวิทยฐานะผู้บริหาร / รอสรุป 20% ยื่นสอบ ม.1 โรงเรียนดังเมื่อวันที่ 26 ก.ค.54 น...

อ่านต่อ
3 วิทยาลัยอาชีวะดื้อ! ไม่รับประเมิน สมศ.

3 วิทยาลัยอาชีวะดื้อ! ไม่รับประเมิน สมศ.

"ชาญณรงค์" วอน สอศ.ระบุข้อบกพร่องการตีความหลักเกณฑ์ประเมิน มั่นใจผู้ประเมินประสบการณ์กว่า 10 ปีถ้าไม่ดีจี้เป็นรายบุคคลนา...

อ่านต่อ
ปรับหลักสูตรแกนกลางกลุ่มเฉพาะ สพฐ.กำหนดสาระ8วิชา-เกณฑ์วัดผลการเรียน

ปรับหลักสูตรแกนกลางกลุ่มเฉพาะ สพฐ.กำหนดสาระ8วิชา-เกณฑ์วัดผลการเรียน

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารคณะกรรมการการศึกษาขั้น...

อ่านต่อ
สพฐ.ถกใช้โอเน็ตคัดเรียนม.1วันนี้อาจใช้ 20-50%

สพฐ.ถกใช้โอเน็ตคัดเรียนม.1วันนี้อาจใช้ 20-50%

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าในการกำหนดสัดส่วนการนำคะแน...

อ่านต่อ
 นำร่องรร.จุฬาภรณ์ เป็นนิติบุคคลแท้จริง

นำร่องรร.จุฬาภรณ์ เป็นนิติบุคคลแท้จริง

สพฐ.เล็งออกระเบียบ รองรับโรงเรียนนิติบุคคล นำร่องกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ พัฒนาเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค ทุ่มงบ...

อ่านต่อ
สถานี ก.ค.ศ.: แนวปฏิบัติของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

สถานี ก.ค.ศ.: แนวปฏิบัติของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: แนวปฏิบัติของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาศิริพร กิจเกื้อกูลเลขาธิการ ก.ค.ศ.ตามที่สำนัก...

อ่านต่อ
ห้ามครูใช้เสียงสูงกับน.ร.

ห้ามครูใช้เสียงสูงกับน.ร.

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รักษาการผอ.โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (ส่วนขยาย) เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงเรียนได้เปิดทำก...

อ่านต่อ
จัดสรร งปม.ปี 2554 (ครั้งที่ 3) จ้างครูรายเดือนฯ-ปรับอัตราค่าจ้างวุฒิป.ตรี/เพิ่มค่าจ้าง5%

จัดสรร งปม.ปี 2554 (ครั้งที่ 3) จ้างครูรายเดือนฯ-ปรับอัตราค่าจ้างวุฒิป.ตรี/เพิ่มค่าจ้าง5%

การจัดสรร งปม.ปี 2554 (ครั้งที่ 3) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตทดแทนการจ้างครูอ...

อ่านต่อ
การปรับอัตราค่าจ้าง/เงินเพิ่มพิเศ

การปรับอัตราค่าจ้าง/เงินเพิ่มพิเศ

ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้เปิดเผยผ่าน"จดหมายเปิดผนึก" ฉบับที่ ...

อ่านต่อ
ทิศทางการจัดการศึกษาของรัฐบาลใหม่

ทิศทางการจัดการศึกษาของรัฐบาลใหม่

ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้กล่าวผ่านจดหมายเปิดผนึกเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษา...

อ่านต่อ
ยิ่งลักษณ์ แจกงาน 6 นโยบายทำทันที - 7 ภารกิจเร่งด่วน ครูไทย..ควรรู้บ้าง

ยิ่งลักษณ์ แจกงาน 6 นโยบายทำทันที - 7 ภารกิจเร่งด่วน ครูไทย..ควรรู้บ้าง

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอมขอขอบคุณภาพประกอบจากพรรคเพื่อไทย ยิ่งลักษณ์ ระดมทีมเศรษฐกิจแจกงาน 6 นโยบายทำทันที ...

อ่านต่อ
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554

### อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกhttp://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/9236/81315.pdf ....

อ่านต่อ
เปิดร่างประกาศ สพฐ.จัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาฉบับใหม่

เปิดร่างประกาศ สพฐ.จัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาฉบับใหม่

สพฐ.ชงร่างประกาศเก็บเงินบำรุงการศึกษาฉบับใหม่ ถามความเห็นวงเสวนาผู้เกี่ยวข้อง เพิ่มห้องเรียนพิเศษประเภท Education Hub ให...

อ่านต่อ
เด็กไทยน่าห่วงชายติดบุหรี่หญิงแอลกอฮอล์

เด็กไทยน่าห่วงชายติดบุหรี่หญิงแอลกอฮอล์

จากการเสวนา “การควบคุมยาสูบในสถานศึกษา” ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เ...

อ่านต่อ
 ครม.ทิ้งทวนอนุมัติ ศธ.ใช้งบกว่า 2 หมื่นล้านจ่ายค่าตอบแทนครู

ครม.ทิ้งทวนอนุมัติ ศธ.ใช้งบกว่า 2 หมื่นล้านจ่ายค่าตอบแทนครู

ครม.อนุมัติทิ้งทวนให้ ศธ.ใช้งบกลาง 23,035 ล้านบาท จ่ายข้าราชการและบุคลากร สพฐ.กว่า 5 แสนคน กรณีปรับเพิ่มเงินเดือน ค่าตอบ...

อ่านต่อ

สมัคร กคศ.

- โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์- ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ- เกิด วันที่ 13 กันยายน 2...

อ่านต่อ
 เชื่อหรือไม่ “ตะเกียบไม้ ”ใช้แล้วทิ้ง ป่าสูญ 250 ไร่ ภายใน 1 วัน

เชื่อหรือไม่ “ตะเกียบไม้ ”ใช้แล้วทิ้ง ป่าสูญ 250 ไร่ ภายใน 1 วัน

“ตะเกียบไม้ใช้แล้วทิ้ง ”กำลังได้รับความนิยมภายในร้านอาหารอย่างที่เห็นทุกวันนี้ เพราะด้วยบรรจุภัณฑ์ที่แลดูสะอ...

อ่านต่อ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องรายงานการใช้บทเรียนวีดิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องรายงานการใช้บทเรียนวีดิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ(เฉพาะสมาชิก)

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้บทเรียนวีดิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ชุด ชีวิตมีคุณค่าพึ่งพาเศรษ...

อ่านต่อ
ความตกต่ำของการศึกษาไทย: O-NET และ PISA บอกอะไรกับเรา

ความตกต่ำของการศึกษาไทย: O-NET และ PISA บอกอะไรกับเรา(เฉพาะสมาชิก)

เขียน: สฤณี อาชวานันทกุลข้อมูลภาพ: อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์ การศึกษาไทยไม่ต้องพูดก็รู้กันทั่วไปว่าเข้าขั้นวิกฤติแทบทุกร...

อ่านต่อ
อยากให้สมองไบร์ทฝึกได้ไม่ยาก

อยากให้สมองไบร์ทฝึกได้ไม่ยาก

ดร.พอล เดนนิสัน แห่ง Educational Kinesiology Foundation ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้คิดค้นพัฒนาวิธีบริหารสมองมากว่า 20 ปี เพื่อ...

อ่านต่อ
เตรียมความพร้อมในการติดตามตรวจสอบภายใน

เตรียมความพร้อมในการติดตามตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายใน เอกสารที่เกี่ยวข้องในการเตรียมประเมินตรวจสอบภายใน...

อ่านต่อ
หลักสูตรอาเซียนศึกษา

หลักสูตรอาเซียนศึกษา

หลักสูตรอาเซียนศึกษา (ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา)...

อ่านต่อ
10 เคล็ดลับเรียนเก่ง ง่ายๆ

10 เคล็ดลับเรียนเก่ง ง่ายๆ

เคยแอบสงสัยบ้างไหมว่าทำไมเพื่อนที่เรียนเก่งๆ เขาเรียนเก่งกันจัง ทั้งๆที่หลายๆคน เอาจริงๆ หัวช้ากว่าเราอีก ตอนวัดไอคิว ...

อ่านต่อ
การดูแลรถเมื่อน้ำท่วม ก่อนภัยจะมา

การดูแลรถเมื่อน้ำท่วม ก่อนภัยจะมา

ถ้าเป็นไปได้อย่างที่เราบอกการเตรียม รับมือน้ำท่วมนั้นถือว่าเป็นเรื่อง สำคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์นั้นการไม่ให้รถ...

อ่านต่อ
รวมเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งสำคัญในกรุงเทพฯ นับแต่เริ่มกรุงรัตนโกสินทร์

รวมเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งสำคัญในกรุงเทพฯ นับแต่เริ่มกรุงรัตนโกสินทร์

ใครบอกว่ากรุงเทพฯกำลังจะจมน้ำ ไม่จริ๊ง....ไม่จริง! รวมเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯตั้งแต่เริ่มกรุงรัตนโกสินทร์ รวมเหตุการณ์...

อ่านต่อ
คุณหมอขอบอก: วิธีคลายเครียดจากน้ำท่วม

คุณหมอขอบอก: วิธีคลายเครียดจากน้ำท่วม

เหตุการณ์น้ำท่วมปีนี้ ในหลายพื้นที่หนักหนาสาหัสเอาการเลยทีเดียว ผลพวงที่ตามมานอกจากความเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินแล้ว ป...

อ่านต่อ

เชฟโรเลต โคโลราโด โฉมใหม่ 2012

วันนี้(5ต.ค.) บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ...

อ่านต่อ
 ออลนิว อีซูซุ ดีแมคซ์

ออลนิว อีซูซุ ดีแมคซ์

ช่วงเย็นวันนี้(29 ก.ย.) บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดงานเปิดตัวปิกอัพ“อีซูซุ ดีแมคซ์”โฉมใหม่ ที่...

อ่านต่อ
น้ำมะพร้าว... ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

น้ำมะพร้าว... ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

น้ำมะพร้าว... ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง อุดมไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิดน้ำมะพร้าวถือเป็นเครื่องดื่มเกลือแร...

อ่านต่อ
ลุ้นระทึก “ดาวเทียมตก” ตัวอย่างภัย “ขยะอวกาศ”

ลุ้นระทึก “ดาวเทียมตก” ตัวอย่างภัย “ขยะอวกาศ”

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาทั่วโลกต่างกังวลว่าดาวเทียมยูเออาร์เอสที่ลอยคว้างอยู่ในวงโคจรจะตกลง ณ จุดใด เพราะนาซาผู้เป็นเจ้าของ...

อ่านต่อ
ฝัง “อิเล็กโทรด” ใส่สมองลิงฝึกเป็นอวตาร

ฝัง “อิเล็กโทรด” ใส่สมองลิงฝึกเป็นอวตาร

แม้ไม่ได้ขยับแขนขาจริงๆ แต่ลิงที่ได้รับการฝัง “อิเล็กโทรด” ลงสมอง สามารถมองวัตถุเสมือนแล้วใช้แขนอวตารเคลื่อน...

อ่านต่อ
จิตร ภูมิศักดิ์ ต้นธานตำนานเพลงเพื่อชีวิต สู่ เหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516

จิตร ภูมิศักดิ์ ต้นธานตำนานเพลงเพื่อชีวิต สู่ เหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516

จิตร ภูมิศักดิ์ ต้นธารเพลงเพื่อชีวิต คลิกดูชีวประวัติ เสียงเพลงเสียงดนตรีเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ในการสร้างความบันเทิงเริงร...

อ่านต่อ
แนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

แนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ( Inquiry ) Dr.Richard Suchman กล่าวว่า “ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เป็นผลที่...

อ่านต่อ
 หมึกปากกา ทำมาจากอะไร

หมึกปากกา ทำมาจากอะไร

หมึกแห้งโดยทั่วไปมีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ ตัวทำละลาย สี และสารเติมแต่งส่วนแรก คือ ตัวทำละลาย หรือสารหล่อลื่น โดยทั่วไปจะใ...

อ่านต่อ
20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้

20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้

20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้1. เส้นเลือดในร่างกายมนุษย์มีความยาวรวม 62,000 ไมล์ ถ้านำมันมาเรียงต่อกันเป็นทางยาวจะไ...

อ่านต่อ
 การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์

การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์

..... การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการเสนอผลงานการดำเนินการเป็นเอกสาร จัดว่าเป็นขั้นตอนสำคัญอีกประการหนึ่...

อ่านต่อ
เจ็บคอทุกเช้า

เจ็บคอทุกเช้า

หลังจากนอนหลับพักผ่อนมาในช่วงกลางคืนเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสดชื่น แต่บางคนกลับไม่เป็นเช่นนั้นคนจำนวนไม่น้อยตื...

อ่านต่อ
"ข้าวต้มเห็ดฟาง" ลดความดัน

"ข้าวต้มเห็ดฟาง" ลดความดัน

อาหารที่เหมาะสำหรับคนป่วยและย่อยง่ายก็คือ ข้าวต้ม แต่ถ้าจะให้อาหารอ่อนๆ รสไม่จัดอย่างเมนูนี้มีประโยชน์มากขึ้น‘มุมส...

อ่านต่อ
13 วิธีแก้โรคเครียดในที่ทำงาน

13 วิธีแก้โรคเครียดในที่ทำงาน

หากคุณรู้สึกว่างานที่ทำกำลังปลุกต่อมเครียดให้มีชีวิต ไหนจะมีประชุมแต่เช้าตรู่ นั่งทำงานที่โต๊ะไม่ถึง 10 นาที ก็มีโทรศั...

อ่านต่อ
 เช็ดตัวลดไข้ ใช้

เช็ดตัวลดไข้ ใช้

เมื่อเป็นไข้ ตัวร้อน หลายๆ คน จะรีบหยิบยาลดไข้มารับประทาน แต่ถ้าตัวร้อนจนรู้สึกเพลียมากๆ แม้รับประทานยาไปแล้ว อา...

อ่านต่อ
 วิธีแก้ปัญหาเสื้อผ้าเหม็นอับ

วิธีแก้ปัญหาเสื้อผ้าเหม็นอับ

ฝนตกทุกวันแบบนี้ พ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายคงมีปัญหากับการซักผ้าแล้วไม่แห้ง ผลที่ตามมาก็คือเสื้อผ้าเหม็นอับ ไม่อยากพบปัญหาดั...

อ่านต่อ
10 วิธีสอนเด็กให้เรียนรู้สถานการณ์โลกจากข่าว

10 วิธีสอนเด็กให้เรียนรู้สถานการณ์โลกจากข่าว

ด้วยยุคที่สื่อมีมากมายหลายประเภท รวมถึงข่าวสารที่มีอยู่มากมาย … ทั้งจากบทสนทนาที่ผู้ใหญ่พูดคุย ข่าวตอนเย็น หรื...

อ่านต่อ
เล่น..สร้างจินตนาการ เก็บออม..สร้างอนาคต

เล่น..สร้างจินตนาการ เก็บออม..สร้างอนาคต

anisada เล่น..สร้างจินตนาการ เก็บออม..สร้างอนาคต สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดทำ “กระปุก IQ EQ...

อ่านต่อ
GAT PAT 53

GAT PAT 53

GAT-PAT 2553 GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 PAT7.1 PAT7.2...

อ่านต่อ
ข้อสอบ ONET

ข้อสอบ ONET'53

ข้อสอบ O-NET 53 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา...

อ่านต่อ
"คุณหญิงกษมา"วิพากษ์ ขรก.เบื่อร.ม.ต.ฝึกงานไม่รู้จริง นโยบายระยะสั้นดูดี หวือหวา แต่ไม่ใช่ของจริง

"คุณหญิงกษมา"วิพากษ์ ขรก.เบื่อร.ม.ต.ฝึกงานไม่รู้จริง นโยบายระยะสั้นดูดี หวือหวา แต่ไม่ใช่ของจริง

วันที่ 21 มิถุนายน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมสื่อมวลชนสายการศึกษา และกลุ่ม For Thailand จัดราช...

อ่านต่อ
เผยอีโคไลตัวใหม่ ทนยาปฏิชีวนะ ถึงตายได้

เผยอีโคไลตัวใหม่ ทนยาปฏิชีวนะ ถึงตายได้

สธ.ออก 4 มาตรการรับมือ คัดกรองนักท่องเที่ยว ชี้ไม่มีการนำเข้าผักและผลไม้จากเยอรมันนี เฝ้าระวังเชื้ออีโคไลชนิด ...

อ่านต่อ
สาหร่ายไทยกว่า 40 สายพันธุ์พร้อมทำไบโอดีเซล คาดปี 58 ผลิตสู่ตลาดได้

สาหร่ายไทยกว่า 40 สายพันธุ์พร้อมทำไบโอดีเซล คาดปี 58 ผลิตสู่ตลาดได้

วว.พัฒนาเทคนิคคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายน้ำมันแบบรวดเร็ว พบ 40 สายพันธุ์พร้อมสกัดพัฒนาเป็นไบโอดีเซล ด้าน ปตท. ทุ่มทุน 140 ...

อ่านต่อ
“มิวซาสิด” กล้วย-ขิงพร้อมกินป้องกันแผลกระเพาะอาหาร

“มิวซาสิด” กล้วย-ขิงพร้อมกินป้องกันแผลกระเพาะอาหาร

ตามตำรับยาโบราณของไทยแนะให้กินกล้วยดิบรักษากระเพาะ แต่รสชาติที่ฟาดเฝื่อนและไม่สะดวกต่อการกิน ทำให้หลายคนเลือกที่จะหยิบยา...

อ่านต่อ
ภาพถ่ายอวกาศเผยตำแหน่ง “ปิรามิด” ที่สาบสูญ 17 แห่ง

ภาพถ่ายอวกาศเผยตำแหน่ง “ปิรามิด” ที่สาบสูญ 17 แห่ง

ภาพถ่ายจากอวกาศเผยปิรามิด 17 แห่งในอียิปต์ที่หายสาบสูญ โดยถูกค้นพบท่ามกลางสิ่งปลูกสร้างที่ฝังอยู่ใต้ทะเลทราย พร้อมๆ สุสา...

อ่านต่อ
แนะคุณแม่อย่าเพิ่งกินยาหยุดน้ำนม หวั่นสร้างกระดูกไม่สมบูรณ์

แนะคุณแม่อย่าเพิ่งกินยาหยุดน้ำนม หวั่นสร้างกระดูกไม่สมบูรณ์

แม้ว่าคุณแม่ลูกอ่อนจะเสี่ยงต่อการสูญเสียมวลกระดูก เนื่องจาก “โปรแลคติน” ฮอร์โมนสลายกระดูกคุณแม่กลั่นเป็นน...

อ่านต่อ
ตลาดอินโดจีน,สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2

ตลาดอินโดจีน,สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2

ตลาดอินโดจีน ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร บริเวณถนนสำราญชายโขง ในตัวเมืองมุกดาหาร หน้าวัดศรีมงคลใต้ เป็นแหล่...

อ่านต่อ
 ปัญหาใดที่ทำให้คุณภาพการศึกษาไทยตกต่ำ

ปัญหาใดที่ทำให้คุณภาพการศึกษาไทยตกต่ำ

ช่วงนี้โรงเรียนทุกแห่งคงได้เปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ 2554 กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงพอช่วยผ่อนคลายความทุกข์ร้อนของผู้ปก...

อ่านต่อ
อย่า 4 อย่าง แล้วชีวิตจะดีขึ้น

อย่า 4 อย่าง แล้วชีวิตจะดีขึ้น

1. อย่าเป็นนักจับผิดคนที่คอยจับผิดคนอื่น แสดงว่า หลงตัวเองว่าเป็นคนดีกว่าคนอื่น ไม่เห็นข้อบกพร่องของตนเอ...

อ่านต่อ
“ขอโทษ”... พูดยากหรือ

“ขอโทษ”... พูดยากหรือ

ฉันได้รับเชิญให้ไปทำงานงานหนึ่ง เวลานัดคือบ่ายโมง ฉันรีบเดินทางเพื่อให้ไปถึงก่อนเวลา เผื่อต้องซักซ้อมข้อมูลก่อนจะเร...

อ่านต่อ
การลาคลอดบุตรของพนักงานราชการ

การลาคลอดบุตรของพนักงานราชการ

การลาคลอดบุตรของพนักงานราชการ (ราชการแนวหน้า) 1.เมื่อมีการแต่งงานระหว่างชายหญิงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานโดยชอ...

อ่านต่อ
31 พฤษภาคม 2554 วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม 2554 วันงดสูบบุหรี่โลก

พิษภัยจากบุหรี่ บุหรี่ เป็นสิ่งเสพติดที่มีพิษภัยสูง ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงมากกว่า 25 ชนิด ในแต่ละปีการเสี...

อ่านต่อ
พบ​กาแฟ​ออก​อิทธิฤทธิ์​กับ​เน้ือ​ร้ายแรง มะเร็ง​ของ​เต้า​นม

พบ​กาแฟ​ออก​อิทธิฤทธิ์​กับ​เน้ือ​ร้ายแรง มะเร็ง​ของ​เต้า​นม

ที่มา คัดลอกจาก เว็ปไซต์ไทรัฐออนไลน์ http://www.thairath.co.th/content/edu/171675 ดูบทความการศึกษาดี ๆ น่าอ่านได้...

อ่านต่อ
4 หายนะแห่งการแต่งหน้า

4 หายนะแห่งการแต่งหน้า

ปฎิเสธไม่ได้ว่าการแต่งหน้าจะช่วยทำให้สาวๆ ดูดีขึ้นทั้งภายนอกและภายใน เพราะเมื่อสวยขึ้น สาวๆ จะรู้สึกดีขึ้นด้วย ด...

อ่านต่อ
แนวทางการใช้การสนทนากลุ่มอย่างเต็มศักภาพสำหรับการวิจัย

แนวทางการใช้การสนทนากลุ่มอย่างเต็มศักภาพสำหรับการวิจัย

ภาพจากอินเทอร์เน็ต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ขอขอบ เว็ปไซต์ วัดผลจุดคอม...

อ่านต่อ
แบบการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู

แบบการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู

ภาพจากอินเทอร์เน็ต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ขอบคุณเว็ปไซต์ วัดผลจุดคอม...

อ่านต่อ
แฝดสยาม อิน-จัน

แฝดสยาม อิน-จัน

หน้าที่ 1 - แฝดสยาม อิน-จัน ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือระหว่างคลัง ปัญญาไทยและวิชาการดอทคอมhttp://www.panyathai.o...

อ่านต่อ
เตือนประ​ชาชนระวังฟ้า​ผ่า ภัยธรรมชาติ​ที่มากับพา​ยุฤดูร้อน!

เตือนประ​ชาชนระวังฟ้า​ผ่า ภัยธรรมชาติ​ที่มากับพา​ยุฤดูร้อน!

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนประชาชนระวังอันตรายจากฟ้าผ่าในช่วงที่เกิดพายุฤดูร้อน พร้อมแนะให้หลบพา...

อ่านต่อ
วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคลหมายถึง วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณ เพื่อเป็นศิริมงคลแด่พืชพั...

อ่านต่อ
 ทางเลือกของผู้มีบุตรยาก

ทางเลือกของผู้มีบุตรยาก

ความต้องการมีลูกเป็นสิ่งที่หลายครอบครัวใฝ่ฝันว่าเด็กน้อยที่เกิดมาจะทำให้เป็นครอบครัวมีความ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้น ไม่ว่...

อ่านต่อ

เกมส์เด็ก ๆ

รวมเกมส์ เกมส์ทั้งหมด เกมส์มากมาย ...

อ่านต่อ
view